Stowarzyszenie Aktywna Mościenica

Stowarzyszenie Aktywna Mościenicapowstało w 2007 roku i 12 września tegoż roku zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr-em 0000288337. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie harmonijnego rozwoju wsi Mościenica oraz gminy Kórnik prowadzącego do stałego podnoszenia jakości życia jej mieszkańców.

Co roku bierzemy udział w realizacji zadań pożytku publicznego ogłaszanych przez burmistrza gminy Kórnik. W ramach zadań zrealizowaliśmy kilka edycji wypraw rowerowych, warsztatów dla kobiet, a organizowana każdego roku Zagroda Kórnicka na stałe wpisała się w plan wydarzeń gminy Kórnik.

W roku 2011 Zagroda została dwukrotnie wyróżniona w konkursach:

Członkowie Stowarzyszenia we współpracy z Radą Sołecką uporządkowali i przygotowali tereny pod budowę: placu zabaw dla dzieci Urwisek, siłowni pod chmurką oraz brzegu jeziora, gdzie powstały: kąpielisko oraz pomost widokowy.

W ramach akcji Sprzątanie świata członkowie Stowarzyszenia corocznie porządkują tereny wsi i otaczającego ją lasu.

Stowarzyszenie Aktywna Mościenica
os. Pod Dębem 13
62-035 Mościenica
aktywna@moscienica.pl
KRS 0000288337 | REGON 30070161500000 | NIP 7773028719
konto bankowe 59109014630000000108170847