Zebranie Wiejskie w Mościenicy 14 marca

Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie w Mościenicy, w środę 14.03.2018r o godz. 18.30 przy ul. Jesiennej 7.
Program zebrania:
– sprawozdanie finansowe za 2017 r.,
– wolne głosy i wnioski.