Zebranie wiejskie w Mościenicy 18 września

Sołtys zwołuje zebranie wiejskie w poniedziałek 18 września o godz.19.
Spotkanie z udziałem wiceburmistrza P. Pacholskiego odbędzie się w Wiacie ogniskowej.
Plan zebrania:

  • otwarcie ronda i inwestycje na terenie wsi,
  • przesunięcia w funduszu sołeckim na 2017 r.,
  • podział funduszu sołeckiego na 2018 r.,
  • wolne głosy i wnioski.

Zapraszam wszystkich mieszkańców, Emilia Weinert sołtys Mościenicy